image

Veri Sahibi Başvuru Formu

AÇIKLAMALAR:

 

Veri Sorumlusu olarak DOĞAN CAM MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.’ye  yapılacak başvurular için işbu form;

 

Başvurunun Türkçe kullanılarak yapılması gerekmektedir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru 

 

Firuzköy Mah. Ali Gülmez Cad. No:6 Avcılar/İST.

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

Yazılmalıdır.

 

 

Noter/Posta aracılığıyla

 

Firuzköy Mah. Ali Gülmez Cad. No:6 Avcılar/İST.

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

Güvenli Elektronik İmza kullanılarak

 

 

dogancam@hs01.kep.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

Yazılmalıdır.

 

 1. 1. İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

 

İsim:

 

 

Soy İsim:

 

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

 

Yabancılar için Uyruğu/ Pasaport No varsa Kimlik No:

 

 

Telefon Numarası:

 

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

 1. 2. ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİ BİLGİLERİ

 

 • Müşteri

 

 • Ziyaretçi
 • İş Ortağı (Firma Adı ve Görevinizi Belirtiniz.)

 

 • Diğer : 

 

Şirketimiz ile iletişimde  olduğunuz  birim: 

Konu:        

 

 

 

 • Eski çalışan

 

Çalışılan Yıllar (Hizmet Süresi):

 • İş Başvurusu / CV paylaşımı yaptım.

 

Tarih :

 

 

 • Üçüncü firma çalışanıyım.
 • Diğer : 

(Çalıştığınız firma ve görevinizi belirtiniz.)

 

 

 1. 3. KVKK UYARINCA TALEP BİLGİSİ

 

 

Talep Konusu

Talep konunuza göre ilgili alana X işareti koyunuz. Açıklamaları bu bölüme yazınız.

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işlenmişse bu işlem hakkında bilgi talep ediyorum.

 

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiştir. Yanlışlığın düzeltilmesini istiyorum. 

 

Not: Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi yazarak ve ilgili belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb.)

 

 

Kişisel verilerim kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmıştır. Bu nedenle kişisel verilerimin silinmesini talep ediyorum.

 

Not: İşlenmesini gerektiren hangi sebebin ortadan kalktığını yazarak ilgili belgeleri ekte gönderiniz. 

 

 

 Eksik ve yanlış işlenen kişisel verilerimin üçüncü kişilere bildirilmesini ve düzeltilmesini istiyorum. 

 

 Not: Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi yazarak ve ilgili belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb.)

 

 

Şirketiniz nezdinde silinen kişisel verilerimin aktarıldığı

3. kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.

 

 

Şirketinizce işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmiş ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğmuştur. Bu sonuca itiraz ediyorum. 

 

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

 

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. 

 

Uğradığınız zarar ve nedenini yazınız. Zararınızla ilgili belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme / Kurul kararı, maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

 

 

 

 

 1. 4. TARAFINIZA VERİLECEK YANITIN BİLDİRİLME YÖNTEMİ 

 

Adrese Gönderim Talep Ediyorum

 

E Posta Adresine Gönderim Talep Ediyorum

 

Elden Teslim Almayı Talep Ediyorum

(Vekil ile teslim alma işlemlerinde noter tasdikli vekaletname ve yetki belgesi gerekmektedir.)

 

 

Tarafınız haricinde 3. Bir kişiye bilgi verilmemesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetkili kişi tespiti için Şirketimizin ek evrak (Nüfus cüzdanı, pasaport örneği, sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklıdır. 

 

Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, başvuru yapmak için yetkili olduğumu, söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi 

(Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

 

Formu görüntülemek ve indirmek için tıklayınız.